Privacybeleid

Promo One Consulting GmbH  verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van de persoonlijke klantgegevens die op de e-commerce website worden gecommuniceerd te beschermen en te respecteren en deze in overeenstemming met de wet te behandelen.
Promo One Consulting GmbH Persoonsgegevens verstrekt alleen aan derden indien deze noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van de opdracht.

Er worden geen gegevens voor commerciële doeleinden aan derden doorgegeven.
De klantgegevens kunnen worden verwerkt door de interne afdelingen van Promo One Consulting GmbH   als volgt te gebruiken:
- Voor het verwerken van bestellingen, leveringen en facturatie
- Uw mening vragen om onze producten en diensten te verbeteren.

Bij de eerste registratie krijgt de klant de mogelijkheid om zich af te melden voor het verzenden van e-mailuitnodigingen en/of commerciële communicatie
Promo One Consulting GmbH  weigeren. Deze keuze kan te allen tijde in het klantenbestand worden gewijzigd door u af te melden voor de nieuwsbrief.

De klant verbindt zich ertoe ons de nodige persoonlijke informatie te verstrekken voor de verwerking van de bestelling (levering en facturering). Deze informatie moet nauwkeurig, geldig en actueel zijn. De klant is verplicht de gegevens betreffende zijn identificatie en zijn paswoord geheim te houden.

Wij waarderen uw interesse in onze website. Het beschermen van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij u over de omgang met uw gegevens.

Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens

U kunt onze site bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Persoonlijke gegevens worden alleen verzameld als u deze aan ons verstrekt als onderdeel van uw bestelling van goederen of bij het openen van een klantaccount. Zonder uw afzonderlijke toestemming gebruiken wij de door u verstrekte gegevens uitsluitend om uw bestelling of aanvraag uit te voeren en te verwerken.

Web analyses

Om de inhoud van onze pagina's en de gebruiksvriendelijkheid voortdurend te verbeteren en optimaliseren, worden bij het product analysetools van Google Inc."AdWords-conversies bijhouden"ingezet. De sessie- en interactiegegevens van de websitebezoekers worden verzameld en statistisch geëvalueerd. Hiervoor worden cookies gebruikt. De sessie- en interactiegegevens worden nooit in persoonlijke vorm, maar uitsluitend anoniem verwerkt. In sommige gevallen worden analysegegevens naar een server van de betreffende analysedienst verzonden en opgeslagen. De informatie kan worden overgedragen aan derden als dit wettelijk is toegestaan of als derden deze gegevens in opdracht van onze dienstverlener verwerken. Noch wij, noch de webanalysediensten zullen uw IP-adres associëren met andere gegevens die door ons of de serviceprovider zijn opgeslagen.

Gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies op onze website om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen. De meeste van de door ons gebruikte cookies worden na afloop van de browsersessie van uw harde schijf verwijderd (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw computer staan en stellen ons in staat uw computer bij uw volgende bezoek te herkennen (zogenaamde permanente cookies). Deze cookies maken het voor u gemakkelijker om onze site te gebruiken, bijvoorbeeld door bepaalde gegevens die u invoert op te slaan, zodat u ze niet steeds hoeft te herhalen. In de cookie zelf worden geen veiligheidsgerelateerde gegevens opgeslagen. Derden mogen geen cookies gebruiken voor het verzamelen, verwerken of gebruiken van persoonsgegevens via onze website. U kunt de installatie van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen, maar wij willen u erop wijzen dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. In Internet Explorer vindt u de functie om cookies te voorkomen in het menu Extra's/Internetopties/Privacy, voor andere browsers vindt u de instellingen in de gebruiksaanwijzing of help.

Google Analytics en Google Remarketing

Dit aanbod maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde"Cookies", tekstbestanden die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen en die een analyse van hun gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website door gebruikers wordt meestal verzonden naar een server van Google in de VS en opgeslagen daar.

Als IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt het IP-adres van de gebruiker vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. IP-anonimisering is actief op deze website. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om het gebruik van de website door gebruikers te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren.

Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. Gebruikers kunnen het opslaan van cookies voorkomen door hun browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; Dit aanbod wijst de gebruikers er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Gebruikers kunnen ook voorkomen dat de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot hun gebruik van de website (inclusief hun IP-adres) naar Google worden verzonden en dat deze gegevens door Google worden verwerkt door gebruik te maken van de browser plug-in die beschikbaar is onder de volgende link download en installeren:Afmelden voor Google-advertenties bellen en de"afmelden"druk op de knop. Als alternatief kunt u het gebruik van cookies door derden deactiveren door naar de deactiveringspagina van het netwerkadvertentie-initiatief te gaan op: Meer informatie .

Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door deze website te gebruiken, stemt u in met de verwerking van gegevens over u door Google op de manier en voor de doeleinden zoals hierboven uiteengezet.

Facebook

Onze website maakt gebruik van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt beheerd door Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, VS ("Facebook"). U herkent de Facebook-plug-ins aan het Facebook-logo of de"Knop Vind ik leuk"("Vind ik leuk") op onze pagina. Een overzicht van de Facebook-plug-ins vindt u hier:Overzicht van plug-ins

Wanneer u onze pagina's bezoekt, wordt via de plug-in een directe verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook ontvangt de informatie dat u met uw IP-adres onze site hebt bezocht. Als u de Facebook"Knop Vind ik leuk"klikken terwijl u bent ingelogd op uw Facebook-account, kunt u de inhoud van onze pagina's koppelen aan uw Facebook-profiel. Hierdoor kan Facebook uw bezoek aan onze site koppelen aan uw gebruikersaccount. Deze informatie wordt doorgestuurd naar Facebook en daar opgeslagen. Wij willen u erop wijzen dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie hierover vindt u hier in het privacybeleid van Facebook. Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze site kan koppelen aan uw Facebook-gebruikersaccount, log dan uit bij uw Facebook-gebruikersaccount.

Instagram

Onze website maakt gebruik van het sociale netwerk instagram.com. Alle informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u op:hello@promoone.ch

Dataveiligheid

Tijdens het bestelproces worden uw persoonlijke gegevens gecodeerd en via internet verzonden met behulp van het SSL-protocol (Secure Socket Layer). In onze onlineshop worden geen gegevens over betaalmiddelen verzameld of verwerkt. Wij beveiligen onze website en andere systemen door middel van technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegden. Toegang tot uw klantaccount is alleen mogelijk na het invoeren van uw persoonlijke wachtwoord. U dient uw toegangsinformatie altijd vertrouwelijk te behandelen en het browservenster te sluiten wanneer u klaar bent met communiceren met ons, vooral als u de computer met anderen deelt.

Intrekking, wijzigingen, machtigingen en updates

De gebruiker heeft het recht om kosteloos informatie op te vragen over de persoonlijke gegevens die over hem zijn opgeslagen. Daarnaast heeft de gebruiker het recht om onjuiste gegevens te corrigeren, te blokkeren en zijn persoonlijke gegevens te verwijderen, op voorwaarde dat er geen wettelijke verplichting bestaat om deze te bewaren.